Caeciliaschool

Bewegen op school

Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van kinderen.
De school heeft als taak om leerlingen bekwaam te maken voor een zelfstandige, verantwoorde, kansrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur. Plezier bepaalt in hoge mate deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten nu en later, daarom is het plezier in bewegen het belangrijkste doel in ons bewegingsonderwijs.De inzet van buurtsportcoach en sportpedagogen (Sportivate) maken het mogelijk om een koppeling te maken tussen de gymles op school en de ABC-actviteiten na schooltijd. 
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat meer bewegen van invloed is op de hersencapaciteit. Jonge kinderen kunnen door te bewegen met heel hun lijf spelend en ontdekkend leren in ons onderwijs. Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen worden hun hersenactiviteiten gestimuleerd. Op latere leeftijd zijn zij daardoor wendbaarder in hun denken en handelen.
Onze gymlessen worden gegeven door vakdocenten van de SRO. Daarnaast zijn er natuurlijk vrije-spel-momenten. Dit gebeurt op school vooral in de pauzes op het schoolplein.
Sportivate organiseert op maandag, woensdag én vrijdag speel- en beweegpauze voor onze leerlingen.  

 

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart