Caeciliaschool

Opleidingsschool

Onze school heeft het keurmerk “Opleidingsschool” en daar zijn we trots op.  
Dit keurmerk is behaald door het opleiden van studenten een prominente plaats binnen de school te geven, leerkrachten te scholen op het gebied van opleiden en hier planmatig aan te werken. De school is de plek waar we de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep kunnen uitdragen en dat doen we met veel passie en plezier.

Op de Caeciliaschool worden elk jaar meerdere studenten geplaatst. Er worden allereerst plekken gereserveerd voor studenten van HU, omdat er een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht en de KPOA is. Dit kunnen voltijd studenten, zij-instromers, part-time studenten, flexibele deeltijd studenten of academische studenten zijn. Binnen de HU zijn er namelijk verschlllende stromingen. Deze studenten zijn allemaal welkom op de Caeciliaschool.
Daarnaast zullen er ook onderwijsassistenten in opleiding worden geplaats, deze komen van het ROC of van MBO amersfoort. Als er dan nog plekken over zijn, plaatsen we in een enkel geval ook studenten van andere pabo’s. 

Studenten binnen de hele stichting worden gezien als leraar in opleiding. We geven dit “werkplekleren” in nauwe samenwerking met de Pabo vorm. Een leerwerkplek binnen een opleidingsschool van KPOA betekent dat de leerkracht in opleiding zoveel mogelijk deelneemt aan alle activiteiten die plaatsvinden op de school. De leerkracht in opleiding wordt gezien als een (lerende) collega. De collega’s op school begeleiden hem/haar daarbij. De clusterschoolopleider en en de praktijkopleider zijn daarin de eerste aanspreekpunten. De leerkracht van de groep is de praktijkopleider.

Om de continuïteit en kwaliteit van het opleiden te waarborgen zijn er binnen de KPOA 4 cluster-schoolopleiders aangesteld, zij zijn contactpersoon zijn tussen opleiding (HU) en school. Zij begeleiden en beoordelen de studenten en verzorgen informatie en eventuele bijeenkomsten voor studenten en praktijkopleiders. Voor de Caeciliaschool is dit Tamara de Koning.

De clusterschoolopleider werkt nauw samen met clusterschoolleider die eindverantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van alle taken omtrent opleiden binnen de school en in nauw contact met het bestuur de visie op opleiden vormgeeft.  De cluster-schoolleider van de Caeciliaschool, de Kinderhof, Kubus, Talentum en Michaëlschool is Desiree Sorgedrager.

Ben jij student en wil je stagelopen bij ons op school of wil je hier eer informatie over?
Neem dan contact op met Tamara de Koning t.dekoning@kpoa.nl, zij vertelt je er met plezier meer over.

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart