Caeciliaschool

Partners

Wij werken als school nauw samen met partners met als doel het kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling. Tijdens lestijd, maar ook daarbuiten.
Wij leveren vanuit onze maatschappelijke ambitie graag een actieve bijdrage aan een veilig en prettig (samen-)leefklimaat in de wijk. 

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de nabije omgeving van het schoolgebouw en wordt onder andere verzorgd door Partou en Ska kinderopvang.
U dient uw kind zelf dient aan te melden bij een organisatie voor buitenschoolse opvang: www.partou.nl of www.ska.nl.
Met Partou hebben wij een intensieve samenwerking omdat zij bij ons in het gebouw zitten. 

Peuterschool
Partou is gehuisvest in het schoolgebouw van de Caeciliaschool. Wij werken nauw samen met de speelleergroep om een doorgaande lijn te creëren van peuter- naar kleuteronderwijs.Zo werken wij bijvoorbeeld aan dezelfde thema's en is het aanbod VVE op elkaar afgestemd. Voor informatie kunt u binnenlopen op onze locatie aan de Rossinistraat (0334779861) of bellen met Partou (088 – 2357500). U kunt uw kind ook direct aanmelden via de website. www.partou.nl

Samenwerkingsverband de Eem
Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Klik hier voor de website van ons samenwerkingsverband.

Sportivate
Sportivate verzorgt drie keer in de week een speel- en beweegpauze op ons schoolplein.
Tijdens studiedagen verzorgt Sportivate regelmatig een programma voor onze kinderen.
Klik hier voor de website van Sportivate.

Wijkteam
Het wijkteam houdt zich bezig met de sociale veiligheid in de wijk. Zij ondersteunen ouders/verzorgers, kinderen en professionals wanneer er problemen in gezinssituaties ontstaan. Wij werken samen met het wijkteam en dat leidt tot betere afstemming tussen zorg en onderwijs.
Klik hier voor de website van het wijkteam.

GGD
Voor advies en ondersteuning bij gezond en veilig opgroeien van de kinderen werken wij samen met het Jeugdgezondheidszorg team van de GGD. Ook als ouder/verzorger kunt u direct terecht bij het JGZ team:
Lotte Veul (jeugdarts), LVeul@ggdru.nl
Maud Steeman (jeugdverpleegkundige), MSteeman@ggdru.nl

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart