Caeciliaschool

Partners

Wij werken als school nauw samen met partners met als doel het kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling. Tijdens lestijd, maar ook daarbuiten.
Wij leveren vanuit onze maatschappelijke ambitie graag een actieve bijdrage aan een veilig en prettig (samen-)leefklimaat in de wijk. 

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de nabije omgeving van het schoolgebouw en wordt onder andere verzorgd door Partou en Ska kinderopvang.
U dient uw kind zelf dient aan te melden bij een organisatie voor buitenschoolse opvang: www.partou.nl of www.ska.nl.
Partou is gehuisvest in het schoolgebouw van de Caeciliaschool.   

Peuterschool
Per 1-8-2022 vormt de Caeciliaschool samen met Partou een kindcentrum en werken wij aan een doorgaande lijn van 2-13 jaar. De peuterschool van Partou en de kleutergroepen van de Caeciliaschool stemmen het aanbod op elkaar af door dezelfde thema's aan te bieden en deze thema's samen voor te bereiden. Ook maakt Partou, net als school, gebruik van LOGO3000 voor VVE. Sinds september 2022 beschikt onze school over een uitdagend binnenplein waar peuters en kleuters samen spelend en ontdekkend leren. Op deze manier is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn. Voor informatie kunt u binnenlopen op onze locatie aan de Rossinistraat (0334779861) of bellen met Partou (088 – 2357500). U kunt uw kind ook direct aanmelden via de website. www.partou.nl

Samenwerkingsverband de Eem
Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Klik hier voor de website van ons samenwerkingsverband.

Sportivate
Sportivate verzorgt drie keer in de week een speel- en beweegpauze op ons schoolplein.
Tijdens studiedagen verzorgt Sportivate regelmatig een programma voor onze kinderen.
Klik hier voor de website van Sportivate.

Wijkteam
Het wijkteam houdt zich bezig met de sociale veiligheid in de wijk. Zij ondersteunen ouders/verzorgers, kinderen en professionals wanneer er problemen in gezinssituaties ontstaan. Wij werken samen met het wijkteam en dat leidt tot betere afstemming tussen zorg en onderwijs.
Klik hier voor de website van het wijkteam.

GGD
Voor advies en ondersteuning bij gezond en veilig opgroeien van de kinderen werken wij samen met het Jeugdgezondheidszorg team van de GGD. Ook als ouder/verzorger kunt u direct terecht bij het JGZ team:
Lotte Veul (jeugdarts), LVeul@ggdru.nl
Maud Steeman (jeugdverpleegkundige), MSteeman@ggdru.nl

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland
Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school dan kun je terecht bij het jeugd- en oudersteunpunt Eemland: JOSEE. Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders en verzorgers toegankelijke, objectieve informatie over passend onderwijs. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.
Ook kun je vragen over je eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je persoonlijk advies of steun, dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, waarvoor je online eenvoudig een afspraak kunt maken. Je kunt JOSEE ook gewoon bellen tijdens de spreekuren. JOSEE werkt onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden.
Contact
Bel: 033 – 30 30 488
Mail: contact@josee.nu
Voor het maken van een afspraak klik hier
De actuele spreekuurtijden vind je op de website: www.josee.nu
JOSEE is gesloten tijdens de schoolvakanties van de regio Midden-Nederland

 

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart