Caeciliaschool

Medezeggenschapsraad

Rol van de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden.
Dit doet de mr door (gevraagd en ongevraagd) positief kritisch mee te denken over het beleid en besluitvorming binnen de school.
Hiervoor heeft de MR, afhankelijk van het onderwerp, informatie-, advies- en instemmingsbevoegdheid.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
In de MR is zowel het personeel als de ouders/verzorgers vertegenwoordigd.
De oudergeleding bestaat uit:
-Bas van de Bunt
-Linda Uncu
-Leïla Bezzah
De personeelsgeleding bestaat uit:
- Emma van der Veen (voorzitter)
- Lizanne van de Heuvel
- Marian Beekman
De MR-vergaderingen vinden ongeveer 6-8 keer per schooljaar plaats in de avonduren. 
Vergaderdata: 6 december, 17 januari, 14 maart, 18 april en 20 juni.
 
Notulen en jaarverslag van de MR
Jaarverslag MR 2020-2021
Notulen 8 september 2021
Notulen 6 december 2021
Notulen 17 januari 2022
Notulen 14 maart 2022
Notulen 17 mei 2022
 
Contact met de MR?

Heeft u een vraag voor de MR? Of wilt u iets met de MR bespreken? Dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. U kunt ons aanspreken bij school of een mail sturen naar: mrcaeciliaschool@kpoa.nl

 
Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart