Caeciliaschool

Medezeggenschapsraad

Rol van de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden.
Dit doet de mr door (gevraagd en ongevraagd) positief kritisch mee te denken over het beleid en besluitvorming binnen de school.
Hiervoor heeft de MR, afhankelijk van het onderwerp, informatie-, advies- en instemmingsbevoegdheid.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
In de MR is zowel het personeel als de ouders/verzorgers vertegenwoordigd.
De oudergeleding bestaat uit:
-Caroline van der Schoor
-Jeske ten Grotenhuis
-Adinda van den Berg (voorzitter)
De personeelsgeleding bestaat uit:
- Astrid Jaspers
- Lizanne van den Heuvel
- Astrid van Koot
De MR-vergaderingen vinden ongeveer 6-8 keer per schooljaar plaats in de avonduren. 
Vergaderdata 2023-2024 25 september, 14 november, 15 januari, 18 maart, 3 juni
 
Notulen en jaarverslag van de MR
Notulen 17 mei 2022
Notulen 25 september 2023
Notulen 14 november 2023
Notulen 25 september 2023
Notulen 14 november 2023
Notulen 15 januari 2024
 
 
Contact met de MR?

Heeft u een vraag voor de MR? Of wilt u iets met de MR bespreken? Dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. U kunt ons aanspreken bij school of een mail sturen naar: mrcaeciliaschool@kpoa.nl

 
Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart