Caeciliaschool

Verzuim en verlof

In Nederland kennen we leerplicht. Dit betekent dat elk kind vanaf 5 jaar leerplichtig is en elke dag dat de school open is verplicht is om te gaan. Het is de gewoonte dat de kinderen al naar school komen als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die wij als school voeren over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. We vinden het belangrijk dat de kinderen het hele programma volgen. 

Wij gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakanties regelt in de schoolvakanties. Is het noodzakelijk dat de kinderen vrij krijgen dan kunt u hiervoor ‘verlof’ aanvragen. Dit verlof wordt alleen goedgekeurd wanneer het past binnen wet- en regelgeving.

Wanneer u ‘verlof’ wilt, kunt u dit aanvragen via het aanvraagformulier ‘verlof’. Dit formulier kunt u ophalen bij onze administratie, maar is ook hier te downloaden.

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart