Caeciliaschool

Goed gedrag op school

Op de Caeciliaschool werken we op verschillende manieren aan gedrag.
We richten ons hierbij op het voorkomen van problemen in plaats van achteraf oplossen.
En onze overtuiging is dat  belonen beter werkt dan bestraffen.
De complimentendienst is inmiddels een begrip op de Caeciliaschool.

Naast onze lessen in taal, rekenen en spelling besteden we daarom gericht aandacht aan sociale vaardigheden.
Wij maken daarbij gebruik van de methode Kwink.

Schoolafspraken
Goed gedrag begint bij duidelijke verwachtingen.
We gebruiken hiervoor drie gouden schoolregels:

Elke klas maakt daarnaast eigen groepsafspraken.

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart