Caeciliaschool

Identiteit

De Caeciliaschool is een SKOSS-KPOA-school. Vanuit verbondenheid met de pluriforme en van oorsprong katholieke gemeenschap richten SKOSS-KPOA-scholen zich op alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij zetten ons in om de ontwikkeling van kinderen, ongeacht hun herkomst of levenbeschouwing, optimaal te bevorderen.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs.
Wij vinden het belangrijk het gesprek met leerlingen te voeren over levens(beschouwelijke) vragen.
Wij vieren de belangrijke Christelijke feesten, zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen en vieren doen we samen, dus iedereen doet mee.
Wij maken gebruik van de methode "Trefwoord" voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Trefwoord sluit aan bij de actualiteit.
Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij en vinden het belangrijk om onze leerlingen hier op voor te bereiden.
We leren ze niet alleen respect te hebben voor elkaars ideeën, gevoelens en keuzes, maar ook naar anderen omzien. 

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart