Caeciliaschool

Team

Het team van de Caeciliaschool bestaat uit enthousiaste en professionele medewerkers, die nieuwsgierig en betrokken zijn.
Niet alleen bij de eigen groep maar ook bij schoolbrede uitdagingen.
Iedereen voelt zich verantwoordelijk en is betrokken bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van het team en de school.

Ons team bestaat uit ongeveer 30 teamleden, waarvan 23 leraren.
Sommigen hebben een specialisatie op het gebeid van bijvoorbeeld rekenen, gedrag of meerbegaafdheid.
Een specialist monitort de kwaliteit van het onderwijs op zijn of haar vakgebied, doet verbetervoorstellen aan de schoolleiding.
Daarnaast kunnen de collega's de specialist raadplegen wanneer zij met een hulpvraag zitten (collegiale consultatie).
Het team wordt ondersteund door een onderwijsassistent, office manager en een conciërge. 

Desiree Sorgedrager (schoolleider) en Janneke Smit (teamleider) vormen samen het managementteam (MT) van de school.
Het MT houdt zich voornamenlijk bezig met de schoolorganisatie, het bereiken van onderwijsdoelen en te hanteren onderwijsmethodieken.
Zo werken we samen aan beter onderwijs.

Groep 1/2a: Ilse Stengg dinsdag t/m vrijdag
  Jenny Boerenveen maandag
Groep 1/2b: Emma van de Veen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  Els van 't Net  vrijdag
Groep 1/2c: Els van ‘t Net maandag
  Eva van den Akker dinsdag t/m vrijdag
Groep 1/2d: Marian Beekman maandag t/m vrijdag
  Els van ‘t Net donderdag
Groep 3a: Sabine van den Berg maandag t/m woensdag en vrijdag
  Heleen Fokker donderdag
Groep 3b: Lia van den Broek maandag, dinsdag
  Astrid van Koot woensdag t/m vrijdag
Groep 4a: Hinke Stellingwerf maandag, dinsdag, woensdag
  Maaike Hak woensdag t/m vrijdag
Groep 4b: Marle Feestra maandag t/m vrijdag 
Groep 5a: Heleen Fokker maandag en woensdag
  Roos Jongbloed dinsdag, donderdag en vrijdag
Groep 5b: Noëlla Kamperman  maandag, dinsdag, woensdag
  Lizanne van de Heuvel donderdag en vrijdag
Groep 6a: Klaartje Lazarte Araoz maandag t/m woensdag
  Femke Fennema donderdag en vrijdag
Groep 6b: Denise Kouwenberg maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  Femke Fennema woensdag
Groep 7:  Yvonne Arends  maandag en dinsdag 
  Esther Andriessen woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 7/8 Christina Stokkermans maandag t/m donderdag
  Yvonne Arends vrijdag
Groep 8: Jetse de Jonge maandag t/m donderdag
  Lucie van Kan  vrijdag
     
Schoolleider Desiree Sorgedrager maandag t/m donderdag
Teamleider Janneke Smit dinsdag, woensdag en vrijdag
Office manager Astrid Jaspers Focks maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Intern begeleider 1 t/m 4 Carolien Verheyden maandag, dinsdag en donderdag
Intern begeleider 5 t/m 8 Lucie van Kan maandag, dinsdag
Onderwijsassistent Nadja van der Lit maandag-, dinsdag-, donderdagochtend 
Onderwijsassistent  Wendy Schuiling  woensdagochtend
RT Marjolein Verhoef maandag, dinsdag en donderdag
VVE Marlies Witteman dinsdag en donderdag
VVE Lia van den Broek woensdagochtend
Concierge Erwin Snijders maandagmiddag t/m donderdagmiddag
Gedragsspecialist Maaike Hak maandag
Plusklas Wilna van den Brink vrijdag
Ta(a)lentklas Marjolein Verhoef dinsdagmiddag
ICT Stefan van der Horst dinsdagmiddag

Dinsdag t/m donderdag zijn er extra leerkrachten werkzaam in het bovenbouwcluster 7, 7/8 en 8. Mariken van Norren is er op dinsdag en donderdag. Op woensdag is vierdejaarsstudent Jarit Lekanne gezegd Deprez.

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart